header

גמול השתלמות - נוהל

ניהול מיטבי הינו ניהול מפוקס מטרות אובייקטיביות של ארגון באמצעות נכונות של אנשים מוכשרים הממשיכים ללמוד ולהתפתח כל ימי עבודתם. אכן מגיע להם גמול השתלמות, הכרוך יד ביד עם התקדמות וערך מוסף לחברה בה הם עובדים ופועלים. גמול השתלמות מתייחס להערכת הערך המוסף אותו מביאים העובדים בכישרונותיהם וכישוריהם הנבנים אצלנו בכיתות הלימוד והתומכים במנהלים כדי להשיג את היעדים הרצויים במקום עבודתם. שימוש יעיל, ניהול הכישרון ועובדים משכילים המתומרצים בגמול השתלמות יכול לסייע לארגונים לייעל את המאמצים של עובדיה להשיג הצלחה עסקית, ציבורית ואישית.
כדי לתמוך בניהול כישרונות והשבחת הלומדים לגמול השתלמות, מ.פ. יעד משתמשת בטכנולוגיות הדרכה מתקדמות אשר מקלות ותומכות בתהליך למידה איכותי נעים המייצר תחושה של השגיות מתקדמת ללא סבל הכרוך לפעמים בלמידת חומר חדש. רכישת כלים ומיומנויות חדשות.שימוש בכיתות ממוחשבות, מערכי שיעור מתקדמים ומעודכנים, מצגות חדשניות ומדריכים מעולים תורמים רבות להרגשה טובה תחושת הקלה בלימוד חומרים חדשים הדרושים ללמידה ולגמול השתלמות הניתן לעובד לעתיד איכותי יותר.במ.פ. יעד אנו מודעים ומבינים שלמידה של טכניקות וחומרים חדשים אינם קלים לפעמים והשימוש בשיטות הדרכה המקלות על הטמעת החומר ומלוות בחוויית למידה חיובית הם נר לרגלנו בתהליך למידה מיטבי.
הדרך להשגת הידע הנדרש וגמול ההשתלמות המגיע לעובדים מוכשרים יותר משולבת אצלנו בהרגשת הישגית מלמידה בונה צעד, צעד ונוחה למדי. תחושת ההתקדמות להצלחה הגורמת ללומדים אצלנו הרגשה משתפרת במעלה ההתקדמות חיונית כל כך להמשך מוצלח בעבודת כל איש/ה בתחומו/ה. גמול ההשתלמות הניתן בסוף הדרך ללומד המשכיל בארגונו הוא תוצר של הישג אישי אשר נרכש אצלנו ביושר ובמאמץ ראוי להערכה