header

הצילום הינו אומנות חדשה אך מרתקת

בחוג הצילום שלנו נלמד את העקרונות של צילום

הסטילס, את האפשרויות הפרושות בפנינו להכניס

את הפרשנות שלנו ואת האהבות שלנו אל תוך הצילום.

החוג מיועד למתחילים ויעסוק בהיבטים השונים של

הצילום כולל ההיבטים הטכניים (לא נעסוק בפיתוח

התמונות).

 

במסגרת החוג יערכו גם סמינרים של צילום חוץ בטבע
שישולבו בטיולים ברחבי הארץ.

 

הצטרפו אלינו : 054-7778288